Planer?

FRAMTID SVAPPAVAARA? 

Här finns plats for Kiruna Kommuns planer för Svappavaara.

Om Du är en politiker vars parti har planer och vallöften för byn skicka in dem nu - löften Ni vill hålla publiceras gärna! Uppenbart valfläsk skickas tillbaka till avsändaren!

Tyck till- skicka email!

Website Builder